Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

Komunikat ks.bpa Andrzeja Jeża

Komunikat Biskupa Tarnowskiego do parafii miasta Tarnowa
w związku z rozpoczęciem cyklu spotkań z Pismem świętym
według metody Lectio divina

    Drodzy Siostry i Bracia!

Kościół jest „domem Słowa”, który głosi Pismo święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego (por. Verbum Domini 52). „Słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1,25), jest ono zawsze Dobrą Nowiną i pierwszym źródłem duchowości chrześcijańskiej, w nim zawarte jest całe Credo Kościoła.
Pragnę zachęcić Was, drodzy mieszkańcy Tarnowa i okolic, do wspólnego zgłębiania Słowa Bożego metodą Lectio divina. Metoda ta jest modlitewnym sposobem czytania tekstów Pisma świętego, uwzględniającym ich kontekst literacki i historyczny. Uczy nas jak owocnie czytać Słowo Boże, rozumieć je, modlić się nim i jak według niego żyć.
Gorąco zapraszam Was na spotkania z Pismem świętym, które będą odbywały się w pierwsze piątki miesiąca, o godz. 19.30, w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Spotkania poprowadzi ks. dr hab. Piotr Łabuda, wykładowca Pisma św. na naszym Wydziale Teologicznym.
Życzę wszystkim, aby ta najważniejsza lektura naszego życia, jaką jest Pismo święte, przyczyniała się do pogłębienia i wzrostu wiary oraz do osobistego spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 30 sierpnia 2013 r.

Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża niniejszy komunikat należy odczytać w niedzielę 1 września br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich parafiach miasta Tarnowa.

                                    Ks. Adam Nita
                                      Kanclerz