Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

Lektorzy

Lektorzy

 

Lektor to osoba ustanowiona do wykonywania czytań z Pisma Św. podczas liturgii.

Każdy lektor podejmuje się jeden dzień w tygodniu oraz niedzielę obowiązkowego służenia na Mszy św. Troska o pomoc w liturgii powoduje kształtowanie się w lektorach obowiązkowości i postawy dyspozycyjności w służbie innym.

W każdą środę po Mszy św. wieczornej o godz. 19:30 spotykamy się na zbiórkach (oprócz wakacji i ferii szkolnych). Podczas wspólnych spotkań lektorzy uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele, interpretacji Pisma Św. Pogłębiają swoje życie chrześcijańskie, kształtują swoje postawy zachowania się w kościele i poza nim, jak również uczą się jak lepiej rozumieć liturgię Kościoła a przez to więcej się w nią angażować.

Lektorzy służą do Mszy św., pomagają w organizacji wielu różnych uroczystości parafialnych. W ciągu roku wyjeżdżają wycieczkę jako nagroda za ofiarne służenie. W ciągu roku niektórzy wyjeżdżają na dni skupienia dla lektorów organizowane przez Wydział Duszpasterstwa LSO Diecezji Tarnowskiej.

Elitą wśród lektorów są ceremoniarze. Ceremoniarz troszczy się o to, aby akcja liturgiczna była piękna, pełna prostoty i porządku. Aby to osiągnąć bierze on czynny udział w przygotowaniu liturgii i kieruje jej przebiegiem ściśle współpracując z głównym celebransem. Ceremoniarzami w naszej parafii są lektorzy, którzy ukończyli specjalny kurs ceremoniarza trwający niecały rok. Dzieje się tak dlatego, ponieważ, aby spełniać swoją posługę w sposób odpowiedzialny muszą oni znać historię liturgii i aktualne przepisy liturgiczne.

 

{accordion}117:119{/accordion}