Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

XXVI Niedziela Zwykła – 26 września 2014 r.

1. Zapraszamy dziś na godz. 18.00 na Nieszpory niedzielne.

2. We wtorek na godz. 18.00 Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie zaprasza zainteresowanych na inaugurację kolejnego roku działalności do sali klubu – Rynek 24.

3. We środę rozpocznie się miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, zaś w niedziele o godz. 17.45. Zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej dzieci, młodzież, rodziny naszej parafii. Prosimy poszczególne grupy parafialne o wpisanie się do grafiku na prowadzenie różańca. Odmawiając różaniec możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zachęcamy do tego, aby na nabożeństwie różańcowym w swoim dogodnym czasie chociaż raz była każda rodzina z naszej parafii. Dzieci zachęcamy do tworzenia okolicznościowej dekoracji-tablicę, na której każdy przypięty koral różańca będzie śladem ich obecności na nabożeństwie.
We środę po nabożeństwie różańcowym będzie zmiana tajemnic dla Róż Żywego Różańca. Wszyscy członkowie Róż Różańcowych otrzymają w tym dniu Statut Żywego Różańca. Msza św. o godz. 18.30 w tym dniu będzie na rozpoczęcie roku pracy dla wszystkich grup i stowarzyszeń naszej parafii. Podczas Mszy św. grona kandydatów zostanie włączonych do grona ministrantów. Po Mszy św. będzie ucałowanie relikwii św. Maksymiliana.

4. We czwartek 2 października podczas nabożeństwa różańcowego będzie poświęcenie różańców dla dzieci z klas II, które przygotowują się do I Komunii świętej. W tym dniu o godz. 19.30 będą spotkania w grupach dla młodzieży gimnazjalnej z klas pierwszych, drugich i trzecich. Spotkanie to będzie poświęcone sprawie Światowym Dniom Młodych, które odbędą się w Krakowie w 2016 r. Będą wtedy potrzebni młodzi wolontariusze, dlatego też na spotkanie to zapraszamy także młodzież starszą po bierzmowaniu.

5. W pierwszy piątek w godzinach rannych udamy się do chorych. Po południu od 16.00 spowiedź święta. Na Mszę św. na godz. 17.00 zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież, także dzieci ze świetlicy parafialnej. O godz. 19.30 zapraszamy na kolejne spotkanie z Pismem Świętym według metody lectio divina. Przynosimy swoją Biblię. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” jest artykuł na temat spotkań z Biblią w naszym kościele. Zachęcamy także do uczestnictwa w Studium Biblijnym radiowo-internetowym. Audycje studium będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 14.30 oraz powtarzane w poniedziałki o godz. 20.10. Szczegółowe informacje o działalności Studium Biblijnego są na afiszu w gablocie i na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

6. W pierwszą sobotę zapraszamy na godz. 19.30 na Apel Jasnogórski, który jest formą comiesięcznego przygotowania naszej parafii na przyjęcie obrazu „Jezu ufam Tobie”, które będzie miało miejsce 21 maja przyszłego roku. Przynosimy lampiony.

7. Za tydzień w niedzielę 5 października będziemy przeżywali w naszej parafii uroczystość odpustową, w rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego. Kazania w tym dniu wygłosi Ksiądz Wicedyrektor Caritas diecezji tarnowskiej – ks. Piotr Grzanka. Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.00, po której będzie ucałowanie relikwii św. Maksymiliana. Do odpustu parafialnego przygotujmy się duchowo przez sakrament pokuty, jak również przez uczestnictwo w lectio divina i Apelu Jasnogórskim. W dniu odpustu młodzież naszej parafii będzie przy stoliku-straganie rozprowadzała słodycze dla dzieci, modlitewniki poświęcone patronowi naszej parafii, brewiarze dla świeckich i inne dobre rzeczy, atrakcje – za które możemy złożyć ofiarę.

8. Za tydzień w niedzielę będą rozprowadzane przez Caritas „Chlebki miłosierdzia”. Zebrane fundusze z tej akcji będą przeznaczone dla najuboższych i niedożywionych dzieci.