Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

XXXI Niedziela Zwykła – 2 listopada 2014 r. (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych)

1. Od dzisiejszej niedzieli odmawiamy psalmy z III tygodnia brewiarza. Dziękujemy wszystkim grupom i osobom, które w październiku prowadziły nabożeństwa różańcowe. Przez cały listopad codziennie o godz. 17.45 będą modlitwy za zmarłych połączone z wypominkami. W piątki będzie to Koronka do Miłosierdzia Bożego, w niedziele – nieszpory żałobne, zaś w pozostałe dni tygodnia odmawiać będziemy różaniec w intencji zmarłych. Ponadto w niedziele całego roku są wypominki i modlitwy za zmarłych o godz. 11.45. W dniach od 2 do 8 listopada o godz. 18.30 będzie Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych wypominanych w naszym kościele. W tych dniach pod zwykłymi warunkami możemy zyskiwać odpusty za zmarłych, do których dołączyć trzeba modlitwę na cmentarzu.

2. W tygodniu zmiana tajemnic Róż Żywego Różańca będzie we środę po wypominkach, które rozpoczną się o godz. 17.45. O godz. 18.30 podczas Mszy świętej będziemy modlili się za zmarłe członkinie i członków Róż różańcowych. W tym dniu zostanie także odprawiona Msza św. za śp. ks. Tadeusza Adamczyka, który przez 40 lat pracował na misjach w Brazylii. Przebywając w Polsce na emeryturze odprawiał Mszę św. w naszej parafii. W gablocie znajduje się krótka biografia jego życia. Po Mszy św. będzie ucałowanie relikwie św. Maksymiliana.

3. W pierwszy piątek miesiąca w godzinach rannych udamy się do chorych. Po południu od 16.00 spowiedź święta. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa będzie o godz. 8.00 i 18.30, zaś Msza św. dla dzieci szkolnych i dzieci ze świetlicy parafialnej będzie o godz. 17.00.
O godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie z Pismem Świętym według metody lectio divina. Przynosimy swoją Biblię.

4. W pierwszą sobotę zapraszamy na godz. 19.30 na Apel Jasnogórski, który jest formą comiesięcznego przygotowania naszej parafii na przyjęcie obrazu „Jezu ufam Tobie”, które będzie miało miejsce 21 maja przyszłego roku. Poprowadzi je ks. dr Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa naszej diecezji. Przynosimy lampiony.

5. Za tydzień składka będzie przeznaczona na prace inwestycyjno-remontowe w naszej parafii.

6. W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności: śp. ks. Tadeusz Adamczyk. Polecajmy go miłosiernemu Bogu: „Dobry Jezu a nasz Panie…”.