Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2015 r.

1. Dzisiaj po południu będzie spowiedź w naszej parafii. Będziemy spowiadać od godz. 14.00 do 18.00, z półgodzinną przerwą o godz. 16.00. O godz. 18.00 będą Nieszpory.

2. Do nabycia są jeszcze opłatki oraz świece na stół wigilijny. Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, a także świetlicy parafialnej przez zakup kartek świątecznych, ciastek robionych na naturalnym miodzie i stroików – które jeszcze dziś możemy nabyć przed kościołem. Dziękujemy za dary złożone do skarbony, dary indywidualne, dzięki którym mogliśmy przygotować paczki na święta. Dziękujemy paniom z Parafialnego Oddziału Caritas za poświęcony czas  i pracę charytatywną.

3. W poniedziałek o godz. 17.00 w kościele w dolnej zakrystii będą rozdawane paczki na święta przez panie z Caritasu.

4. We środę w godzinach rannych pójdziemy do chorych przed świętami.

5. Także we środę będzie zakończenie rorat dla dzieci. Zapraszamy dzieci do liczniejszego uczestnictwa. Przynosimy lampiony. Jednocześnie bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w uczestnictwo dzieci w roratach.

6. W czwartek 24 grudnia przypada Wigilia Narodzenia Pańskiego. W tym dniu Msze św. będą o godz. 7.00 i 8.00 rano. Z kościoła będziemy mogli zabrać do naszych domów Światło Betlejemskie.
Wieczorem zasiądziemy w swoich domach, aby spożyć w rodzinnym gronie wieczerzę wigilijną. Rozpocznijmy ją wspólną modlitwą i czytaniem Ewangelii o Bożym Narodzeniu. W duchu wzajemnej miłości, pokoju i pojednania składać będziemy sobie życzenia, którym towarzyszyć będzie dzielenie się opłatkiem. Pielęgnujmy w naszych domach tradycję śpiewania kolęd. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę na godz. 24.00.

7. W piątek będziemy obchodzić Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

8. Jest nowy numer biuletynu „Maksymilian”, w którym znajduje się m. in. artykuł ks. prof. M. Hellera, ks. prof. P. Łabudy, a także terminarz wizyty duszpasterskiej. Możemy go nabyć przy stoliku z gazetami i na zewnątrz kościoła za cenę 4 zł.

9. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka: Maria Kaczor. Módlmy się za nią: Dobry Jezu…

 

NOWY BISKUP NOMINAT – KS. PRAŁ. LESZEK LESZKIEWICZ

Komunikat w związku z nominacją nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej

    Drodzy Diecezjanie!
    W duchu radości adwentowego oczekiwania pragnę powiadomić Was, iż w dniu 19 grudnia br., Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Został nim ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni.
    Ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. W latach 1985-1989 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.
    Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełni urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.
    Biskup Nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.
    Drodzy Diecezjanie!
    Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, by mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą bieżące wyzwania duszpasterskie.
    Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, poprzez posługę nowego pasterza tarnowskiego Kościoła, umacnia wiarę ludu Bożego, dodaje odwagi w obliczy zła i zagrożeń oraz pomnaża cierpliwość na drodze poszukiwania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia. Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa
                                                        † Andrzej Jeż
                                                        BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 19 grudnia 2015 r.