Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

27 Niedziela Zwykła – 6 października 2019 r.

Odpust ku czci św. Maksymiliana Kolbego w rocznicę kanonizacji

  1. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiane są codziennie o godz. 17.15. Zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej dzieci, młodzież, rodziny naszej parafii i tych, którzy uczestniczą w liturgii w naszej wspólnocie parafialnej.Dziś odbędzie procesja różańcowa, która rozpocznie się o  godz.  19.00 przy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, a zakończy się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
  2. Jutro przypada wspomnienie NMP Różańcowej.
  3. We środę o godz. 17.00 w kancelarii parafialnej możemy skorzystać z nieodpłatnych porad adwokata.
  4. We czwartek 10 października o godz. 16.00 w domu katechetycznym w naszej parafii, odbędzie się spotkanie z dr. Martą Owczyńską, które poświęcone będzie profilaktyce raka piersi. Serdecznie zapraszamy.
  5. Za tydzień w niedzielę – 13 października będzie obchodzony kolejny Dzień Papieski. Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Po Mszach świętych będziemy mogli złożyć datek do puszki, który będzie przeznaczony na stypendia przyznawane zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.
  6. Także za tydzień w niedzielę w naszym kościele o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Leszka Leszkiewicza na rozpoczęcie XXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Liturgię Mszy św. ubogaci śpiew Chłopięcego Chóru Katedralnego „Pueri Cantores Tarnovienses” pod dyrekcją ks. dr. Grzegorza Piekarza. Po Mszy świętej o godz. 19.00 odbędzie się koncert chóru, na który serdecznie zapraszamy.
  7. Ks. Biskup Andrzej Jeż zaprasza do uczestnictwa w kolejnym roku wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. Audycje studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 18.00 oraz powtarzane w poniedziałki o godz. 20.10. Teksty oraz pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane na stronach internetowych Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Radia RDN.
  8. Ojcu Robertowi dziękujemy za dzisiejszą posługę słowa. Po Mszy świętej możemy wesprzeć dzieło, które prowadzi w swoim zakonie.

——————-

Komunikat o Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym

          Drodzy Diecezjanie!

Gorąco zapraszam Was do uczestnictwa w kolejnym roku wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. W ramach tegorocznych wykładów, które rozpoczynają się od dzisiejszej niedzieli, zostaną podjęte tematy dotyczące osoby Matki Bożej, prezentujące Jej figury/zapowiedzi w Starym Testamencie, historię Maryi w Nowym Testamencie oraz dziejach pierwotnego Kościoła, a także Jej obraz nakreślony przez teologię, muzykę i sztukę. Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 18.00 oraz powtarzane w poniedziałki o godz. 20.10. Teksty oraz pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane na stronach internetowych Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Radia RDN. Bardzo zachęcam do skorzystania z tej cennej oferty, która znacząco wpisuje się w potrzebę katechezy dorosłych, o czym była mowa w ubiegłą niedzielę w ramach tematyki  25. niedzieli synodalnej.

Wszystkim słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego życzę pogłębienia wiedzy oraz wzrostu wiary poprzez osobiste spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie.

W tym duchu udzielam pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

—————–

 SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI (2019)

 Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne. Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych. W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.  Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność  w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.  Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji  o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju.  Zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

                                                                                ✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)