Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.

  1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień.
  2. W Wielkim Tygodniu do środy włącznie Msze św. będą celebrowane o stałej porze przy udziale 5 osób. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby, które zamówiły intencję mszalną.
  3. W Wielką Środę Ksiądz Biskup Andrzej Jeż zachęca nas do tego, abyśmy w stosownej porze przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. Tekst nabożeństwa znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i stronie naszej diecezji.
  4. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 18.00. Liturgia Wielkiego Piątku także o godz. 18.00, Wigilia Paschalna będzie celebrowana o godz. 20.00. Dekretem Księdza Biskupa Andrzeja Jeża liturgia tegorocznego Triduum Paschalnego będzie odprawiana bez udziału wiernych. Łączmy się duchowo na modlitwie w tych dniach przeżywając tajemnicę Jezusa umęczonego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Uczyńmy to szczególnie przez transmisję przez środki społecznego przekazu.
  5. Z powodu epidemii w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów w kościele. Konferencja Episkopatu, w oparciu o Księgę Błogosławieństw, przygotowała obrzęd błogosławienia pokarmu przez głowę rodziny. Można to uczynić przed uroczystym świątecznym wielkanocnym posiłkiem, gdy przy stole zgromadzi się cała rodzina. Usilnie zachęcamy do odprawienia tej liturgii domowej. Tekst błogosławienia pokarmów znajduje na naszej stronie internetowej. Możemy też odmówić inną stosowną modlitwę. Cała treść Dekretu Biskupa Tarnowskiego dotyczącego sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w Wielkim Tygodniu znajduje się w gablocie i na stronie parafii.
  6. Do skarbony św. Antoniego możemy złożyć datek na bony żywnościowe dla potrzebujących na święta.
  7. W parafii księża pełnią dyżury w dni powszednie. Po umówieniu telefonicznym możemy skorzystać z sakramentu spowiedzi w ciągu dnia.
  8. W ostatnim tygodniu zmarła nasza parafianka: śp. Maria Bogdanowicz. Módlmy się za nią: Dobry Jezu…