Caritas

 Opiekun: ks. Grzegorz Rzeźwicki

Caritas
 

Przy naszym Sanktuarium istnieje Parafialny Oddział Caritas, którego zadaniem jest:

 • Zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia.
 • Kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp.
 • Uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.
 • Stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy.
 • Przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną.
 • Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii (również w ramach pomocy z Unii Europejskiej)

 

Parafialny Oddziały Caritas współpracuje z pozostałymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych.

 

 

1% podatku dla Caritas

Przekazując 1% Twojego podatku
na konto
Caritas Diecezji Tarnowskiej
pomagasz najbardziej potrzebującym Na co Caritas diecezji Tarnowskiej przeznacza środki?

Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznacza środki uzyskiwane podczas akcji 1% na wsparcie między innymi następujących przedsięwzięć:

 • Dofinansowanie działalności Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, ul. Prostopadła 9a; na wsparcie większej liczby bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności.
 • Pomoc osobom starszym, samotnym i pozbawionym samodzielności, pielęgnowanym przez Stację Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.
 • Leczenie chorych (dzieci, dorosłych i starszych) z tereniu diecezji: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup lekarstw, specjalistycznego sprzętu medycznego itp.
 • Opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia, przebywającymi w Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.
 • Profesjonalną opiekę medyczną nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi, mieszkającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie oraz Domu Emerytów – Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie.
 • Poszerzenie i doposażenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.
 • Dofinansowanie działalności świetlic profilaktyczno-opiekuńczych "Lumen", gdzie opieką objętych codziennie jest ponad 200 dzieci.

 

Sam sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty. Otóż na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" należy wpisać nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).