KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej parafii zrzesza młodych ludzi pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników, w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”

Spotkania odbywają się regularnie w każdy piątek po wieczornej Mszy św. o godz. 19:30 (oprócz wakacji i ferii szkolnych).

Ponadto Oddział KSM-u przy naszej parafii bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. pomoc chorym, cierpiącym, samotnym w czasie świąt – paczki i kartki świąteczne dla tych osób itp.), jego członkowie pomagają również przy organizacji różnego rodzaju uroczystości czy nabożeństw (m.in. wypominki narodowe w listopadzie).

Raz w roku w wakacje, oprócz wielu pojedynczych wyjazdów w ciągu roku, organizowana jest również kilkudniowa wycieczka w plener dla obowiązkowych KSM-owiczów by dzięki temu być jeszcze bliżej siebie i jeszcze bliżej Boga.

 Praca nad sobą

„Doskonałymi bądźcie, jak Ojciec wasz doskonały jest”

 

(Mt 5, 48).

 

Jako KSM-owicz postępuję według metody pracy nad sobą:

 

 • Chrystus obecny w Eucharystii jest najwyższym dobrem i miłością mojego życia.

  • Nigdy nie opuszczam Mszy św. w niedzielę i święto. W miarę możliwości biorę w niej udział także w dni powszednie.
  • Staram się mieć czyste serce, by zawsze przyjmować Komunię św.
  • Biorę udział w adoracji i często nawiedzam Najświętszy Sakrament.

 • Chrystus mnie kocha i wymaga przemiany.

  • Spowiadam się raz na 4-8 tygodni.
  • Mam stałego spowiednika.
  • Prowadzę notatnik pracy nad sobą.
  • Znam swoją wadę główną i inne wady i staram się je usuwać.
  • Znam swoje zalety, staram się je rozwinąć i wypracowywać sprawności moralne – cnoty.

 • Chrystus chce ze mną rozmawiać.

  • Modlę się rano i wieczorem słowami pacierza.
  • Prowadzę codzienną medytację nad Słowem Bożym.
  • W czasie dnia wzbudzam akty serca i przenoszę się myślą przed tabernakulum w moim kościele parafialnym.
  • Modlę się wspólnie z moim oddziałem KSM.

 • Chrystus daje mi się poznać.

  • Czytam codziennie fragment Pisma Świętego.
  • Studiuje Katechizm Kościoła Katolickiego i aktualną naukę Kościoła (dokumenty, encykliki, orędzia itp.).
  • Biorę udział w cotygodniowym spotkaniu mojego zastępu KSM.

 • Chrystus oczekuje ode mnie wierności w codziennym życiu.

  • Żyję zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi.
  • Żyję według 10 zasad KSM-owicza.
  • Maryja jest moim wzorem osobowym i pomocą. Naśladuję ją oraz patronów KSM – św. Stanisława Kostkę, bł. Karolinę Kózkównę.
  • Kocham moją Ojczyznę – Polskę i służę jej dobru.
  • Wszystkie moje dobre czyny, cierpienia, owoce pracy i nauki ofiarowuję Bogu w czasie Eucharystii.

10 zasad KSM-owicza

 • Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i swym środowisku.
 • Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
 • Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
 • Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
 • Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
 • Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
 • Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
 • Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych.
 • Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
 • Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

 

Patroni KSM

1. Bł. Karolina Kózkówna

2. Bł. Pier Giorgio Frassati

3. Św. Stanisław Kostka