Ministranci

 


„Ministrare” (z łac.) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.


Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!


Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

/E. Stencel , „Przy ołtarzu Pana”/


Liturgiczna Służba Ołtarza ministrantów przy naszej parafii liczy zazwyczaj ok. 20 ministrantów i około 20 lektorów.


Każdy ministrant zobowiązuje się raz w tygodniu oraz w niedziele uczestniczyć we Mszy św. Służenia i pomoc w liturgii powoduje kształtowanie się w ministrantach obowiązkowości i postawy dyspozycyjności w służbie innym.


W każdą sobotę o godz. 9:00 spotykamy się na zbiórkach (oprócz wakacji i ferii szkolnych). Podczas wspólnych spotkań ministranci uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele. Pogłębiają swoje życie chrześcijańskie jak również uczą się jak lepiej rozumieć liturgię Kościoła a przez to więcej się w nią angażować.


Ministranci służą do Mszy św., pomagają w organizacji wielu różnych uroczystości parafialnych. W ciągu roku wyjeżdżają tez na wycieczkę jako nagroda za ofiarne służenie. Ponadto niektórzy wyjeżdżają na dni skupienia dla ministrantów organizowane przez Wydział Duszpasterstwa LSO Diecezji Tarnowskiej. Ci którzy regularnie i z oddaniem służą przy ołtarzu otrzymują również specjalne nagrody, aby tym bardziej do tego zmotywować wszystkich.

Spotkania kandydatów - sobota, godz. 10.00

 

Zasady ministranta

Ministrant przy ołtarzu i w zakrystii

 

 • Pamięta, że przy Ołtarzu usługuje samemu Bogu jako wybrany przedstawiciel Wspólnoty Parafialnej.
 • Aktywnie i w skupieniu uczestniczy w Liturgii: głośno i wyraźnie wypowiada słowa modlitw, bierze udział w śpiewach oraz starannie wykonuje czynności powierzone mu przez Przełożonych.
 • Odmawiając przed i po Mszy św. wspólną modlitwę ministrantów nie zapomina również o osobistym przygotowaniu i dziękczynieniu za posługę w czasie Liturgii.
 • Stara się uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, tzn. w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię św.
 • Troszczy się o czystość serca i ciała. Jego zawsze czysty strój liturgiczny jest znakiem serca gotowego na przyjęcie Chrystusa.
 • Bezpośrednio po przyjściu do zakrystii ubiera się w swoje szaty liturgiczne, a przed wyjściem starannie je składa lub wiesza na wieszaku.
 • Zawsze chętnie uczestniczy w przygotowaniu Świętej Liturgii i miejsca Jej odprawiania.
 • Niczego nie bierze i nie dotyka w kościele lub w zakrystii bez pozwolenia kapłana lub kościelnego.
 • Przychodzi do zakrystii co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem Świętej Liturgii. Mówi z powagą i wyraźnie: „Króluj nam Chryste” i tym samym pozdrowieniem wita też przychodzącego kapłana.
 • Unika niepotrzebnych rozmów w zakrystii i prezbiterium. Z konieczności mówki krótko i rzeczowo, a przede wszystkim szeptem.
 • Stara się wypełniać dokładnie i w skupieniu, sobie właściwą ministrancką posługę liturgiczną, a w razie potrzeby jest zawsze gotów podjąć funkcje ministranta stopnia niższego.
 • Po skończonej Liturgii wychodzi z zakrystii w ciszy i spokoju, pamiętając, że jest ona częścią Kościoła, w którym mieszka Bóg.

 

Jak zostać ministrantem

Ministrantem może zostać każdy chłopak, który już przystąpił do pierwszej Komunii Świętej. Ksiądz Opiekun prowadzi na początku każdego roku szkolnego serię zbiórek, na których objaśnia aspirantom (kandydaci na ministrantów) jak wykonywać różne czynności podczas służenia do Mszy św. Spotkania te mają również charakter katechetyczny. Czynności tych jednak tak naprawdę można się nauczyć dopiero poprzez służenie do Mszy św. wspólnie ze starszymi ministrantami.

 

Zbiórki rozpoczynają się na początku roku szkolnego i odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w domu parafialnym lub w kościele. Trwają aż do listopada do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. W tę właśnie ostatnią niedzielę roku liturgicznego następuje uroczyste przyjęcie nowych ministrantów i lektorów na Mszy św. o godz. 9.30 do wspólnoty Służby Ołtarza przy naszej parafii.

Spotkania kandydatów: sobota, godz. 10.00

Opiekun: ks. Grzegorz Rzeźwicki

 

Hymn i modlitwy

Hymn ministrantów

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.

 

Modlitwa przed służeniem

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Ministrant: Który stworzył niebo i ziemię.
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze wypełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patronowie LSO

Św. Tarsycjusz

Św. Stanisław Kostka

Św. Alojzy Gonzaga

Św. Jan Berchmans

Św. Dominik Savio